Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle transfers worden uitgevoerd aan de tarieven zoals deze op de website van Speedy Airport Service www.speedyairportservice.be vermeld zijn op het moment van de aanvraag.

Artikel 2

Iedere klant zal in de wagen gevraagd worden om een overeenkomst voor het huren van een voertuig met bestuurder te ondertekenen. Speedy Airport Service is wettelijk verplicht om dit voor iedere transfer te doen.

Artikel 3

Transfers dienen steeds ten laatste 48 uur op voorhand aangevraagd te worden. Indien dit niet zo is, kan Speedy Airport Service de uitvoering van deze transfers niet garanderen.

Artikel 4

Iedere klant ontvangt na een reservatie bij Speedy Airport Service steeds een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail zijn nogmaals alle gegevens vermeld voor de transfer(s). Het is de taak van de klant om deze gegevens nogmaals te controleren met de reisdocumenten.

Artikel 5

Indien er na ontvangst van de bevestigingsmail nog wijzigingen zijn dient de klant Speedy Airport Service hiervan zo snel mogelijk te informeren.

Artikel 6

Bij ernstige vertraging van de vlucht (+3u) dient de klant onmiddellijk Speedy Airport Service op de hoogte te brengen. Indien de klant dit niet doet, zullen 100% van de transferkosten betaald moeten worden al dan niet verhoogd met eventuele bijkomende wachturen.

Artikel 7

De klant heeft het recht om aangevraagde ritten kostenloos te annuleren, dit tot 24u voor het afgesproken ophaaluur. Indien de klant minder dan 24u voor het afgesproken ophaaluur annuleert zal 100% van de transferkost aangerekend worden.

Artikel 8

Alle facturen worden contact betaald, ten laatste op de vermelde vervaldatum en dit zonder korting. Rappelkosten bedragen minimum 5.00 EUR en worden automatisch aangerekend bij niet betaling op vervaldag. Bij niet betaling op vervaldag wordt een interest van 12,00% aangerekend met een minimum van 150.00 EUR. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd.

Artikel 9

In geval van overmacht (overmatige file, autopech, klant is niet klaar op afgesproken uur, etc...) kan Speedy Airport Service in geen geval verantwoordelijk zijn indien de klant hierdoor te laat zou arriveren op zijn bestemming.